Dekanvedtak - premiering av doktorgradsveiledning


Vedtak foretatt av dekan på grunnlag av delegasjonsbestemelser.

SAK: PREMIERING AV DOKTORGRADSVEILEDNING

Vedtak:

I vår handlingsplan har vi som formål å doble den vitenskapelige publiseringen i neste femårsperiode. Et av de viktigste elementene for vitenskapelig produksjon er veiledning og forskningssamarbeid med doktorgradsstudenter. Et viktig virkemiddel for å øke den vitenskapelige produksjon er derfor at antall doktorgradsstudenter økes.

 

Fullført doktorgradsarbeid hvor grad tildeles av UiS vil etter godkjent disputas premiers med kroner 25.000 til hovedveileder.

Hvis det er en eller flere medveiledere, reduseres premien til hovedveileder til kroner 20.000 og medveilederne deler en premiere på kroner 10.000.

Pengene tilføres et personlig annum som benyttes til forskningsformål. Dette forvaltes i samarbeid med instituttstyrer, og vil utgå hvis de ikke er benyttet innen 3 år.

Ordningen er spesielt rettet mot fakultetets fast ansatte, men kan etter vurdering fra dekan gjelde også for Professor II.

______________________________                   

Per Arne Bjørkum

dekan

 

Ved flere andre institusjoner i Norge gis direkte pengepremier når artikler publiseres i internasjonale tidsskrifter og når doktorgradsstudenter fullfører sitt studium. Ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet ved UiS skal en fra 2005 ha følgende ordning for ansatte ved TN.

Sist oppdatert av (04.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol