Dekanvedtak - opptakskrav til Ph.d.-studium


Forslag til dekanvedtak om praktisering av "Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger'' ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Vedtak:

§ 5.1 Opptakskrav

Det heter i forskriften at "Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn. For søker med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, skal veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet være B eller bedre". Det understrekes at det er anledning til (og ønskelig) å la være å ta opp søkere som har B som veid gjennomsnittskarakter dersom kandidaten ut fra en totalvurdering ikke anses å ha sterk faglig bakgrunn.

For ph.d.-utdanningene i petroleumsteknologi, offshoreteknologi og informasjonsteknologi er opptaksgrunnlaget fem-årig mastergrad i teknologi eller matematisk-naturvitenskapelige fag. Innslaget av matematisk-naturvitenskapelige fag i opptaks-grunnlaget skal ha et omfang som minst svarer til det som er fastsatt i rammeplan for bachelorgrad i ingeniørfag.

§7.2 Opplæringsdelen
Forskriften fastslår at opplæringsdelen skal omfatte minimum 10 studiepoeng i vitenskaps-teori og etikk. Opplæringsdelen skal i tillegg omfatte regulære emner på doktorgradsnivå innen fagområdet for kandidatens doktorgradsprogram svarende til 20 studiepoeng. Emner som med rimelighet kan sies å utgjøre enn naturlig del av opptaksgrunnlagets utdanning kan ikke være med i opplæringsdelen. Inntil 15 studiepoeng utover forannevnte 30 studiepoeng kan tas med i opplæringsdelen. Disse fagene skal være på master- eller doktorgradsnivå.

12.02.2008

 Per Arne Bjørkum,

dekan                    

Tore Wiig

dekan

 

 


Sist oppdatert av (04.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol