2. utlysning i EnPe-programmet


EnPe-programmets andre utlysning i perioden 2013-2019 har søknadsfrist 15. februar 2015.

EnPe er et Norad-program som skal bidra til å styrke kapasitet for høyere utdanning og forskning innen energi og petroleum i lav- til middelinntektsland (LMICs). Programmet er et supplement til NORHED-programmet. Programstyret oppnevnes av Norad, og blir administrert av NTNU.

Følgende områder er støtteverdige: Clean/renewable energy, petroleum, subjects related to management of the energy and petroleum sectors, for instance within business administration and law.

Aktuelle land i denne utlysningen er:

Petroleum
Angola, Cuba, Ghana, Iraq, Lebanon, Liberia, Mozambique, Myanmar, South-Sudan, Sudan, Tanzania og Uganda

Energi
Angola, Bhutan, Ethiopia, Ghana, Kenya, Liberia, Mozambique, Myanmar, Nepal, Sør-Sudan, Tanzania og Uganda

Det er ikke anledning til å søke om såkornsmidler for 2. utlysning.

Søknadsfrist
15. februar 2015, 15.00 GMT (16.00 CET)

Programside hos NORAD

Utlysning fra NTNU-sekretariatet


Sist oppdatert av Trym Holbek (05.12.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Norad logo