Fakultetet lyser ut 4 nye programområder for forskning


Det teknisk- aturvitenskapelige fakultet vil lyse ut 4 nye programområder for forskning med 3 års varighet fra 1.1.2015.

 

Det ønskes søknader som er forankret i Fakultetets  Handlingsplan 2014-2017 . Områdene som er aktuelle for programområdeoppstart er derfor:

 

Satsingsområdene

 • Petroleums og offshorerelaterte fag
 • Risiko og samfunnssikkerhet

Utviklingsområdene

 • Biomedisin
 • Anvendt IKT
 • Fornybar energi

Potensielle utviklingsområder

 • Offentlig infrastruktur
 • Matfylket Rogaland

 

Fakultetet har i dag 8 programområder for forskning hvorav følgende 4 har varighet frem til og med 31.12.2014.

 • Matematical/ Physical Modelling             ansvarlig: Sigbjørn Hervik
 • Petroleumsøkonomi                                     ansvarlig: Petter Osmundsen
 • Industrial Asset Management                   ansvarlig: Jayanatha P. Liyanage
 • Understanding Petroleum systems        ansvarlig: Alejandro Escalona

 

Normalt skal disse områdene avsluttes fra 1.1.2015, men det åpnes for at også disse kan søke dersom det er særlige grunner for det.

 

I sin evaluering vil  fakultetet legge retningslinjene fra Forskningsutvalget til grunn (se vedlegg) og vektlegge følgende faktorer:

          

·        Vitenskapelig publisering

·        Ekstern finansiering

·        Formidling av forskning

·        Tilknytning til fakultetets handlingsplan

 

Søknadsfrist for fremsending av prioriterte søknader fra instituttene settes til  25. november.  Søknadene sendes til Elisabeth Stornes Fiskå

( e-mail: elisabeth.s.fiska@uis.no ). Fakultetets innstilling fremlegges for Fakultetsstyret 9. desember og oversendes til UiS-Forskningsutvalget

for behandling på møtet i januar/februar.  Tildelingen vil gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2015.

  Søknadsskjema   Retningslinjer


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (29.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol