Tettere samarbeid mellom UiS og Statoil


Statoil og Universitetet i Stavanger signerte i dag en ny avtale. Den vil forenkle prosedyren for etablering av nye prosjekter, hvor universitetet på forhånd er godkjent for å ha tilfredsstillende kvalitetsrutiner for å gjennomføre slike prosjekter.

Rammeavtalen har i utgangspunket en varighet på fire år, med opsjon på forlengelse på fire nye år. 

I forkant av avtalen ble det gjennomført en revisjon av HMS og administrative prosedyrer ved UiS, og disse ble funnet svært tilfredsstillende av Statoil. 

Potensial
– Jeg ser et stort potensial i avtalen. Den gir mulighet for at samarbeidet med Statoil kan styrkes ytterligere og vil gjøre det enklere å etablere prosjekter som Statoil har behov for og hvor Universitetet i Stavanger har stor kompetanse, sier prorektor Tor Hemmingsen ved UiS.

Hvert enkelt prosjekt vil bli avtalt i dialog med fagmiljøene.

Oljeforskning
Universitetet i Stavanger har en svært tung kompetanse innen oljeforskning, og ble nylig tildelt et nasjonalt senter for økt oljeutvinning.

UiS er også sentral aktør i Roald Amundsens senter for arktisk forskning i Tromsø (ekstern lenke), som ble åpnet i mai 2013.

Akademia-avtalen
I november i fjor ble en 5-årig forlengelse av Akademia-avtalen med Statoil undertegnet med en verdi på 30 millioner kroner. Disse midlene skal brukes til ytterligere forsterkning av feltene boring- og brønnteknologi, økt oljeutvinning, integrert reservoarkarakterisering, undervannsteknologi samt petroleumsøkonomi.

Mer om forskningen på UiS


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (28.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskningsdirektør Lars Høier (Statoil) og universitetsdirektør John Møst signerer avtale på styrerommet.
Forskningsdirektør Lars Høier (Statoil) og universitetsdirektør John Møst signerer avtale på styrerommet. (Statoil) og John Møst (UiS) signerer avtalen. Foto: Asbjørn Jensen