Computer-studenter på opphold i USA


Tre masterstudenter i computer science ble denne sommeren invitert til å delta på en ukes «Summer Workshop» på Purdue University, Indiana, USA.

Dette var en del av SIU-prosjektet «Strategic collaboration on advanced data analysis» i regi av professor Chunming Rong og dr Tomasz Wiktor Wlodarczyk.

I løpet av uken gikk UiS-studentene på forelesninger i «Cyber Infrastructure for Big Data analytics», som ble holdt av Rong og Wlodarczyk fra UiS og Thomas Hacker, Raymond Hansen and Gregory Rodgers (AMD Research) fra Purdue University.

Foruten forelesninger besøkte gruppen en sivilingeniør-lab (del av NEES prosjekt og Compact Muon Solenoid (CMS) med superdatamaskiner.

Den vellykkede workshopen endte med en dagstur til Chicago og et besøk på museet for vitenskap og industri.

Fem års SIU-finansiert prosjektet har som mål å bidra i forskning og utdanning samarbeid mellom Purdue Institutt for datateknikk og informasjonsteknologi og Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) ved Universitetet i Stavanger.

---

CIPSI – SIU Summer School at Purdue University, USA

As a part of the SIU project “Strategic collaboration on advanced data analysis” three master students under the direction of Prof. Chunming Rong and Dr. Tomasz Wiktor Wlodarczyk were invited to take part at a one week Summer Workshop at Purdue University, Indiana, USA.

Throughout the week the students attended lectures in Cyber Infrastructure for Big Data analytics held by Chunming Rong and Tomasz Wiktor Wlodarczyk and from Purdue University by Thomas Hacker, Raymond Hansen and Gregory Rodgers (AMD Research). Besides the lectures the group visited

the civil engineer lab (part of NEES project and the Compact Muon Solenoid (CMS) where super computers are located.

The successful workshop ended with a day trip to Chicago and a visit to the museum of Science and Industry.

The five year’s SIU financed project has the aim to contribute in research and education collaboration between the Purdue Department of Computer & Information Technology and the Department of Electrical Engineering and Computer Science the University of Stavanger.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (07.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Besøk hos Purdue University
Besøk hos Purdue University