Nominasjon til Tekna utdanningspris til beste bedrift for veiledning til masteroppgave


Nominasjon til Tekna utdanningspris til beste bedrift for veiledning til masteroppgave 2014.

lnformasjon om Teknas Utdanningspris

 

Tekna Stavanger avdeling, v/Tekna Fagråd Stavanger - 8.1.2012

 

Universitet i  Stavanger (UiS) ble opprettet fra  januar 2005. Tekna Fagråd Stavange r har som generelt formål å stimulere teknologi - og utdanningsinstitusjoner i  regionen. Regionen er i   sterk vekst ,og krever derfor også teknologikunnskap i  offentlige etater og næringsliv. Sam handling mellom UiS og disse arenaer vil dra nytte av aktive bidrag i forbindelse med bachelor, master og doktorgrader. God veiledning og høy kvalitet for studentenes oppgaver er essensielt for opprettholdelse og forbedring av denne type teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Dette gir også verdi for universitetsbyen og regionen.

 

    Formålet med Teknas Utdanningspris er å bidra til å styrke disse forhold med spesiellfokus Mastergradsoppgaver .

 

Prisen gis til en virksomhet innen offentlig eller privat sektor som denne måten har bidratt til å styrke teknisk- naturvitenskapelig utdanning ved UiS.

 

Tekna Fagråd Stavanger utdelte Tekna Utdanningspris for første gang i juni 2011.

 

Det er utarbeidet egne retningslinjer og jurykomite  for Utdanningsprisen og sentrale kriterier e r:

 

a)      Prisvinneren skal ha hatt samhandling mot UiS-studentoppgaver gj ennom:

     studentvertskap (studenten har kontorplass hos virksomheten) ,

     eller fagveiledning (virksomheten lar egne ansatte bruke tid til faglig veiledning),

    eventuelt som forslagsstiller til studentoppga ver

 

 

b)      Prisvinneren skal i  denne samhandling frembrere teknologiske problemstillinger som er innovative og gene reIt sett nyttige for teknisk-naturvitenskape lige utdann ing ved UiS.

 

Egen nominasjon sprosess pågår i regi av jurykomiteen . Det er kun studenter og deres veiledere ved UiS

som kan nominere kandidater .

 

Nominasjonsskjema sendes innen 2. juni til Sigbjørn Hervik eller Nina H. Stava


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (14.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol