Professor Frank Asche vikar for instituttleder IØRP


Professor Frank Asche er fra 1. april 2014 ansatt som vikar for instituttleder IØRP ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Vikariatet gjelder frem til ny instituttleder er ansatt.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (02.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol