Medlemmer Fakultetsrådet 2008


Det er oppnevnt nye medlemmer av fakultetsrådet 2008

FAST LEDER: Dekan Per Arne Bjørkum
Ikke medlem, men kan møte med talerett:
Fakultetsdirektør Gro Sokn
Prodekan for undervisning: Tore Wiig
Prodekan for forskning: John Håkon Husøy
Instituttleder IMN: Bjørn Auestad
Instituttleder IDE: Sven Ole Aase
Instituttleder IPT: Svein M. Skjæveland
Instituttleder IKM: Ole Andreas Songe-Møller
Instituttleder IØRP: Hans Jacob Fevang
Referent fak.adm.: Nina H. Stava

EKSTERNE MEDLEMMER:

INSTITUTT FOR MATEMATIKK OG NATURVITENSKAP

Fast medlem: Mohamad Osman
Personlig varamedlem:

INSTITUTT FOR DATA- OG ELEKTROTEKNIKK

Fast medlem: Arne Rettedal
Personlig varamedlem :

INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI

Fast medlem: Merete Vadla Madland
Personlig varamedlem: Runar Bø

INSTITUTT FOR KONSTRUKSJON OG MASKINTEKNIKK

Fast medlem: Katrine van Raiij
Personlig varamedlem: Vidar Hansen

INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI, RISIKO OG PLANLEGGING

Fast medlem: Leroy Tonninng
Personlig varamedlem: Anders Langeland

TEKNISK – ADMINISTRATIV TILSATTE

LABORATORIE TILSATTE

Fast medlem: Ståle Freyer
Personlig varamedlem:

ADMINISTRATIVT TILSATTE

Fast medlem: Randi Storhaug
Personlig varamedlem: Bente Dale


STUDENTREPRESENTANTER

Medlemmer: Damian Jeremiah, Rosanna Hølleslie


Sist oppdatert av Egil Rugland (08.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol