Disputas om biogassteknologi


Omid Razbani forsvarte doktorgradsavhandlingen sin i fornybar energi ved Universitetet i Stavanger 29. november. Han har studert muligheter for bruk av miljøvennlig biogass i forbrenningsmotorer og brenselceller.

I avhandlingen, som har fått tittelen «Biogassdrevne teknologier – forbrenningsmotorer og fastoksidbrenselceller», har Razbani studert muligheten for å bruke biogass, og det nært beslektede drivstoffet biohydrogen, til energikonvertering i forbrenningsmotorer og brenselceller.

På vei i transportsektoren
Biogass i forbrenningsmotorer er allerede en moden teknologi. Blant annet har busselskapet Kolumbus planer om å gå over til biogass i sine busser som i dag kjører på naturgass.

Teknologien for å bruke biogass i såkalte fastoksidbrenselceller er på et tidligere stadium i forskningen, men utsiktene er lovende, ifølge Razbani.

– Som fornybart drivstoff har biogass attraktive funksjoner for strøm og varmeutvikling. Ved hjelp av biogass kan vi kutte ned på klimagassutslipp og forhindre at metan slippes ut i atmosfæren, sier han.

Fornybar framtid
Han tror at klimaendringer og behovet for energisikkerhet vil gjøre at fornybare energikilder kommer til å spille en stadig viktigere rolle i årene som kommer.

– Utsikter fra mange ulike kilder tyder på at naturgass og olje kommer til å være viktige energikilder i flere tiår framover, minst. Samtidig vil energimiksen endre seg til å gi rom for fornybar energi. Fornybare energikilder har større kapasitet enn fossilt brensel, bidrar til drivstoffmangfold og -sikkerhet, og de er nøkkelen til alle grønne framtidsscenarier, sier Razbani.

Omid Razbani er 35 år og kommer opprinnelig fra Iran. Han jobber til daglig som Senior Expert i det finske energiselskapet Wärtsilä. Doktorgradsarbeidet hans ble veiledet av professor Mohsen Assadi ved Institutt for petroleumsteknologi.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (28.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av Omid Razbani.
Omid Razbani.