Ingeniører uten grenser - Temakveld 21.11.2013


Ingeniører Uten Grenser Norge er i dag en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid. Ingeniører Uten Grenser Norge, Rogaland, er en av mange ulike Engineers Without Boarders (EWB) rundt omkring i verden.

Den første EWB -organisasjonen ble opprettet i Frankrike i 1982, og det gikk ikke lenge før andre land fulgte etter. IUG (EWB) Rogaland ble opprettett i 2011.

Vårt Mål er å oppmuntre til en bærekraftig utvikling og å hjelpe mennesker som trenger det ved å:

1.     Involvere ingeniørbransjen i Norge (privat sektor, utdanningsinstitusjoner, IUG medlemmer og givere) til aktivt å fremme ingeniørenes rolle innen utvikling; og 

2.     Levere komplette tekniske løsninger som tilfredsstiller fastsatte lokale behov gjennom fremskaffelse av et bredt utvalg av spesialisert kompetanse (innen utvikling og ingeniørfaget) samt finansiell støtte til norske og lokale utviklingsorganisasjoner. 

Ingeniører Uten Grenser arbeider kontinuerlig med rekrutteringen av medlemmer, feltpersonell, økonomi og utstyr. Vi har vært tilstede på ONS både i 2012 og 2013, og dette bidro til å stifte mange nyttige kontakter samt få informasjon om IUG til bredere publikum.

Et av viktige virkemidler i vår organisasjon er tema kveld /workshop som organiseres for medlemmer. Vi ønsker å utvide våre tema kveld med flere som er potensielt intereserte i det samme - å gjøre noe mer! Vi er sikre på at det er veldig mange som har lyst til det, men vi har begrensning med hvor mange vi klarer å nå med informasjon om oss. Dette på grunn av at vi har begrenset med midler for markedsføring.

 IUG Temakveld 21.11.2013

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (30.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol