Forskningstermin


Forskningstermin 2014/2015 ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet:

  • Søknadsfrist er 25. oktober 2013 – søknad sendes instituttleder
  • Frist for innstilling fra instituttene til fakultetet er 5. november 2013
  • Tildeling skjer ved fakultetet senest innen 15. november 2013.

Hensikt
Tildeling av forskningstermin skal være et viktig virkemiddel for universitetet for å sikre et høyt vitenskapelig nivå innenfor forskning.

Forskningstermin skal gi mulighet til konsentrert innsats over en lengre tidsperiode, og kan tildeles innen hele bredden av universitetets fagtilbud.

Forskningstermin skal gi et betydelig faglig utbytte for den ansatte og institusjonen. Universitetet kan bruke tildeling av forskingstermin for å realisere

særskilte strategiske målsettinger. Forskningstermin inngår som virkemiddel for å nå målsetningen om kjønnsbalanse.

Målgruppe
Målgruppen er fast ansatte i stillinger hvor forskning inngår som oppgave.

Last ned retningslinjer og søknadsskjema.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (18.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol