Opprykk til professor- Alejandro Escalona


Alejandro Escalona ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet er tildelt personlig opprykk til professor i geofysikk.

Alejandro Escalona ble ansatt som førsteamanuensis i geofysikk ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 08.01.2007.

Han underviser i fagene: BIP330 Geology, BPG140 Basic subsurface interpretation methods, BPG100 Geology seminar, MPG200 Seismic interpretation and formation evaluation, MPG100 Thesis seminar, MPE110 Reservoir Geology.

Alejandro Escalona er opprinnelig fra Venezuela og har sin BsC og MsC fra Universidad Central de Venezuela, Venezuela.
Han har sin doktorgrad i geofysikk fra The University of Texas at Austin, USA.
Alejandro Escalona har bygget opp fagområdet Petroleumsgeologi, både akademisk, strategisk og innen forskning, ved Universitetet i Stavanger. Han har vært ansvarlig for å bygge opp BsC- og MsC programmet innen fagområdet.

Han er faggruppeleder og faggruppen har i løpet av hans ansettelse økt fra en ansatt til 6 fast ansatte, samt 5 II-stillinger, i tillegg til flere PhD stillinger.
Parallelt med det administrative arbeidet og undervisningen har Alejandro Escalona klart å opprettholde en stor forskningsaktivitet med høy kvalitet.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (03.06.2013)

Skriv ut artikkel print symbol