Utlysning av øremerkede midler på TN - små driftsmidler


Utlysning av øremerkede midler på TekNat: Små driftsmidler
________________________________________
I budsjettet for 2013 har Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet avsatt øremerkede midler på NOK 548 000 til «Små driftsmidler» (tiltaksnummer 18035, på budsjettenhet 8000), skal bidra til:
Prioritering av aktive forskere/grupper (i faste vitenskapelige stillinger) som ellers ikke har tilgang til annen type drifts- og støttemidler.

Midlene kan brukes til:
Mindre utstyrsenheter (mellom min. kr 10 000,- til kr 50 000,-) og forbruksmateriell og andre driftskostnader (ikke faste lisenser/service med mer)

Det er ikke krav om egenandel, siden dette nå er KD-midler


SØKNADSFRIST: 1.februar
Søknader om midlene skal sendes på e-post til saksbehandler Øystein Jegtvik (oystein.jegtvik@uis.no). Samlede oversikter vil bli sendt til instituttleder for vurdering og innspill til prioritering. Prodekan for forskning Bjørn H. Hjertager foretar en samlet vurdering og gir en innstilling til ledermøte innen 19. februar


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (07.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol