Regionalt nettverkstreff: Kjønnsbalanse i akademia


27. november inviterer Nettverk for kjønnsforskning ved UiS til gratis seminar. Programmet retter seg spesielt mot kvinnelige forskere, undervisere og ledere innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.

Seminaret finner sted i rom KA-138 i Kjell Arholms hus (bygget for helse- og sosialfag).

For kvinnelige forskere, undervisere og ledere innenfor naturvitenskapelige fag, teknologiske fag, petroleumsfag og maritime fag ved Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).

Program

Kl. 10 – 10.15: Velkommen ved Wencke Mühleisen, Nettverk for kjønnsforskning UiS

Kl. 10.15 – 10.45: Presentasjonsrunde

Kl. 10.45 – 11.30: Linda Rustad «Uformelle nettverk - fint for karrieren. Om kjønnsbalanse og karrierebygging i akademia»  Med ti minutters spørsmålsrunde.

11.30- 12.15: Sigtuna Halrynjo ”Karriere og familieutfordringer. Dilemmaer i det likestilte og familievennlige Norge”. Med ti minutters spørsmålsrunde.

Kl. 12.15 – 13.15: Lunsj

Kl. 13.15 -14.15: Drodletorg. Her er alle invitert til å ta med seg et spørsmål i forhold til problemstillingen som kan diskuteres i fellesskap med andre deltakere og innlederne.

14.15 – 15.00: Dorthe Eide «Erfaringer fra nettverksarbeid innenfor økonomisk-administrative fag» Med ti minutters spørsmålsrunde.

Kl. 15.00 – 15.20: Eli Hustad ”Erfaringer fra Kif-prosjektet: Building a cross-disciplinary international network of female researchers to promote women in academic positions”. Med fem minutters spørsmålsrunde.

Arrangementet er gratis. Send en e-post til kjonnsforskning@uis.no for å gi beskjed om du ønsker delta innen 1.11. Trenger å vite antall for lunsjbestilling.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (16.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol