Disputas om undervannsproduksjonssystemer


Jorge Moreno Trejo forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger torsdag 9. august.

Jorge Moreno Trejo er 39 år og kommer fra Mexico. Han har mastergrader i bedriftsøkonomi og planlegging og regional utvikling fra Universidad Autónoma del Carmen og Tulane University. Doktorgradsarbeidet hans ble veiledet av professor Tore Markeset ved Universitetet i Stavanger og finansiert av det statlige meksikanske oljeselskapet Pemex.

Bedre utstyr offshore
Trejos avhandling har fått tittelen "Undervannsproduksjonssystemer og -tjenester - Konseptvalg, installasjon og vedlikehold". Forskningsstudien kartlegger og identifiserer faktorer som påvirker utviklingen av undervannsproduksjonssystemer i offshorevirksomheten.

Store havdybder
Slike produksjonssystemer blir brukt i økende grad av petroleumsbransjen for å få maksimalt ut av olje- og gassreservoarene. Det kreves ofte spesiell teknologi som kan takle det ekstreme miljøet på store havdybder. Derfor er det viktig for industrien å ha kunnskap om hva som påvirker utstyret under havet, ikke minst for å tilfredsstille regionale krav om helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Trejos forsknings kan bidra til å forstå og bedre dagens praksis for design, installasjon, drift og vedlikehold av produksjonsutstyret som petroleumsbransjen bruker under vann.

Disputasen er åpen for alle og finner sted i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus på UiS kl. 12.15, med prøveforelesning kl. 10.00.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (31.07.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av Jorge Moreno Trejo.
Jorge Moreno Trejo disputerer ved Universitetet i Stavanger torsdag 9. august.