Disputas om beslutningsanalyse


Torsdag 3. mai forsvarte Babak Jafarizadeh sin doktorgradsavhandling i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Babak Jafarizadeh har forsket på investerings- og beslutningsanalyse i petroleumsvirksomheten. Avhandlingen hans har fått tittelen "Simulation Methods for Real Options analysis in the upstream petroleum projects".

Foreslår nytt analyseverktøy
Realopsjonsanalyse har blitt diskutert i teorien, men har sjeldent blitt benyttet som rammeverktøy i olje- og gassektoren. Jafarizadehs forskning viser at denne analysemetoden kan være et effektivt og fleksibelt verktøy også der.

- Olje- og gasselskaper opererer i et stadig mer usikkert økonomisk klima. I dette klimaet av komplekse handelsmuligheter og fortsatt usikre priser på hydrokarboner bør selskapene anerkjenne denne usikkerheten for å maksimere verdien av sine beslutninger, sier Jafarizadeh.

Sivilingeniør fra Iran
Babak Jafarizadeh er 31 år og kommer fra Shiraz i Iran. Han har en mastergrad i Financial Engineering fra Amirkabir University of Technology i Teheran fra 2006. Til daglig jobber han som økonomianalytiker i Statoil. Doktorgradsarbeidet hans ble finansiert av Norges forskningsråd og veiledet av professor Redar B. Bratvold ved Institutt for petroleumsteknologi.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (08.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av Babak Jafarizadeh.
Babak Jafarizadeh disputerte ved Universitetet i Stavanger torsdag 3. mai.