UiSDC: Nytt styre 2012/ New board 2012


UiSDC (UiS Doctoral Community) er ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon ved UiS. På årsmøtet 2. februar 2012 ble det valgt nytt styre.
UiSDC is the interest organisation of the PhD candidates, at UiS. At the annual meeting 2 February 2012 a new board was elected.

Organisasjonen er et faglig og sosialt forum, med formål om å medvirke til et godt forskningsmiljø og en god forskerutdanning i Stavanger. UiSDC representerer alle registrerte stipendiater og doktorgradskandidater tilknyttet UiS.

På årsmøtet ble det valgt nytt styre for 2012, som nå består av:

 • Leder Ruth Østgaard Skotnes (IMKS)
 • Nestleder Lene Eliassen (IKM)
 • Økonomiansvarlig Miguel Angel Luzuriaga Moreno (Handelshøyskolen)
 • Styremedlem Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim (Handelshøyskolen)

Øvrige styremedlemmer er representantene i fakultetenes doktorgradsutvalg:

 • Knut Erik Bang (TN)
 • Arne Olav Nygard (HUM)
 • Sindre Høyland (SV)


A new board
UiSDC is primarily an academic and social forum, contributing towards a good research environment in Stavanger. As an interest organisation, UiSDC also represents the doctoral candidates in different decision-making and administrative bodies at UiS.

The new board for 2012 consists of:

 • Leader Ruth Østgaard Skotnes (Department of Media, Culture and Social Sciences)
 • Vice leader Lene Eliassen (Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science)
 • Tresurer Miguel Angel Luzuriaga Moreno (UiS Business School)
 • Board member Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim (UiS Business School)

Other board members are the representatives of the PhD committees at each faculty:

 • Knut Erik Bang (TN)
 • Arne Olav Nygard (HUM)
 • Sindre Høyland (SV)

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (12.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol