Opprykk til professor


Malcolm Kelland er tildelt personlig opprykk til professor i kjemi.

Malcolm Kelland underviser i to fag: Kjemi og miljølære og Uorganisk kjemi. Han ble ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og naturvitenskap i 2001. Fra 1991 til 2001 jobbet han på IRIS, hvor han forsket på produksjonskjemi med hovedvekt på lavdoserings-gasshydrat-inhibitorer.

Kelland er utdannet i kjemi på bachelor-, master- og doktornivå ved Oxford University i England. Han utga boken "Production Chemicals for the Oil and Gas Industry" i 2009. I 2011 startet han et eget selskap ved hjelp av Prekubator som kommersialiserer teknologi fra laboratoriet. Kelland drar rundt i distriktet med trylleshow på skoler for å promotere kjemi.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (28.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av professor Malcolm Kelland.
Malcolm Kelland er tildelt opprykk til professor.