Utlysning av øremerkede midler på TekNat


I budsjettet for 2012 har Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet avsatt øremerkede midler (531.000 kroner) til Små driftsmidler.

531.000 kroner (tiltaksnummer 18035) skal bidra til:

Prioritering av aktive forskere/grupper (i faste vitenskapelige stillinger) som ellers ikke har tilgang til annen type drifts- og støttemidler.

Midlene kan brukes til:

Mindre utstyrsenheter (mellom min. kr 10 000,- til kr 50 000,-) og forbruksmateriell og andre driftskostnader (ikke faste lisenser/service med mer)

Det er ikke krav om egenandel, siden dette nå er KD-midler

SØKNADSFRIST: 10. mars 2012

Søknader om midlene skal sendes på e-post til saksbehandler Øystein Jegtvik (oystein.jegtvik@uis.no). Samlede oversikter vil bli sendt til instituttleder for vurdering og innspill til prioritering. Prodekan for forskning Frank Asche foretar en samlet vurdering og gir en innstilling til ledermøte innen 20. mars 2012.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (17.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol