Møteprotokoll fra møte i fakultetsstyret ved TN 14.02.12


Møteprotokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 14.2.2012.

Protokollen vil bli godkjent i neste styremøte.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol