Disputas om reparasjonsmekanismer i DNA-struktur


Onsdag 15. februar forsvarer Marivi Nabong Moen (34) doktoravhandlingen sin i biologisk kjemi. Disputasen finner sted i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus.

Avhandlingen beskriver cellenes ulike reparasjonsmekanismer for å vedlikeholde DNA-strukturen. Forskningsgruppen som har arbeidet med avhandlingen har karakterisert proteinene som er involvert i utskifting av DNA, og har i tillegg studert en type protein både fra pattedyr og bakterier.

Nye bioteknologiske prosesser
Å beskrive biologiske prosesser på molekylært nivå er nødvendig for å forstå miljøproblemer, kreft og andre sykdommer, og kan lede til nye typer medisinsk behandling. I doktorgradsstudien tar Moen for seg organismer som lever ved høye temperaturer og dermed inneholder stabile biologiske molekyler. Forskningen vil kunne åpne for muligheter til å utvikle nye bioteknologiske prosesser.

Tittelen på avhandlingen er ”Reparasjon av baseskader i DNA: mekanismer og strukturer”.

Biokjemi fra Manila
Moen har skrevet doktoravhandlingen ved Institutt for matematikk og naturvitenskap under hovedveiledning av professor Svein Bjelland. Professor Arne Klungland fra Rikshospitalet/Universitetet i Oslo har vært sideveileder. Arbeidet har blitt finansiert av UiS, UiO og Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap.

Marivi Nabong Moen er fra Manila i Filippinene. Hun har bachelorgrad i biokjemi fra University of Santo Tomas i Manila og mastergrad i molekylær biologi fra Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som doktorgradsstudent ved Rikshospitalet.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (28.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av stipendiat Marivi Nabong Moen.
Marivi Nabong Moen har forsket på cellenes reperasjonsmekanismer.