Utlysning: KD-støtte til utvikling av internasjonale fellesgrader


Kunnskapsdepartementet utlyser nå midler til utvikling av fellesgrader ved norske institusjoner i samarbeid med internasjonale partnere. Hvert prosjekt kan tildeles inntil kr. 500 000,- i to år.

I Stortingsmelding 14 (2008-2009) om internasjonalisering av hele utdanningsløpet identifiseres felles gradssamarbeid som sentralt for internasjonalisering av høyere utdanning. På bakgrunn av dette utlyser nå KD midler til utvikling av fellesgrader med tanke på oppstart høsten 2014.

Utlysningen gjelder for prosjekter som har som mål å utvikle nye fellesgrader basert på eksisterende samarbeid mellom norske og utenlandske institusjoner. Finansieringen er ment å dekke utgifter til reise, seminar/konferansevirksomhet og øvrige utgifter til selve utviklingsarbeidet. I denne runden er det totalt 4,5 mill kr. i potten, og hvert prosjekt kan få tildeling på inntil kr. 500 000,- for to år (250 000,- pr. år).

Utlysningen dekker Master og PhD nivåene i utdanningsløpet, men bachelornivå kan også vurderes for de korte profesjonsutdanningene. Ordinære masterprogram skal være på 120 ECTS, mens for erfaringsbaserte masterprogram kan 90 ECTS aksepteres. Alle fagområder dekkes av utlysningen, også tverrfaglige prosjekter.

Full utlysningstekst finner du her (pdf)


Sist oppdatert av (13.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
SIU logo 2012
Senter for internasjonalisering av utdanning administrerer støtteordningen for utvikling av fellesgrader.
Fellesgrader

Fellesgrader er en samlebetegnelse på samarbeid om utvikling og drifting av studieprogram og grader som leder frem til en felles grad, dobbel/multippel grad eller et felles studieprogram. Les mer om fellesgrader hos SIU.

Har du spørsmål om utvikling av fellesgrader? Kontakt Internasjonalt kontor sine fakultetskoordinatorer.