NORHED - nytt program for utviklingssamarbeid


I 2012 starter et nytt program for utdanningssamarbeid - NORHED - Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research.

Norad lanserte i september 2011 et nytt program for samarbeid med utviklingsland - NORHED - Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research, med hovedmål å bidra til sosial utvikling og fattigdomsreduksjon i Sør. Programmet henvender seg til høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å etablere samarbeidsprosjekter innen utdanning og forskning i lav- og middelinntektsland.

Programmet bygger på erfaringer høstet fra gjennomføring og evaluering av NUFU og NOMA-programmene, samt øvrige Norad-program. Det vil bli utlysninger innen tematiske og/eller geografiske delprogrammer. Delprogrammene skal ifølge Norads hjemmesider "styrke faglighet og kvalitet gjennom konsentrasjon både mht. til fagområder, land, kompetanse og ekspertise."

Det er ventet utlysning av såkornsmidler i løpet av våren 2012, mens den første hovedutlysningen i NORHED vil komme høsten 2012. All informasjon om programmet vil bli gjort tilgjengelig på SIU sine nettsider i løpet av kort tid. Interesserte bør ta kontakt med fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor for mer informasjon.

Faktaark om NORHED-programmet (pdf)


Sist oppdatert av (25.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning logo
NORHED

Programmet er finansiert av Norad, og vil bli administrert av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU).