Peter Ruoff ny CORE-leder


Professor Peter Ruoff har tatt over som leder av Centre for Organelle Research (CORE).

Han vil fungere som senterleder i Simon Møllers permisjonsperiode, fram til 31.8.2012.

Ruoff er utdannet kjemiker fra CHF-instituttet i Stuttgart og har forsket mye på kjemiske og biologiske oscillatorer. Han leder også en av forskergruppene på CORE.

Simon Møller har fortsatt en 20-prosentstilling ved CORE i denne tiden.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (04.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av Peter Ruoff på laben
Peter Ruoff tar over lederrollen på CORE.