It’s:learning i Forum for undervisning


Uniped –prosjektet ønsker alle velkommen til Forum for undervisning onsdag 28. september kl. 13.30 til 15.00 i Kjell Arholms hus, rom KA-139. Temaet denne dagen er hvordan bruke testverktøyet i It’s:learning for å fremme studentenes læring.

I it’s:learning finnes det muligheter til å gjøre vurderinger av studentenes kunnskaper før de kommer til undervisning, vurderinger som kan brukes i undervisningen eller etter at en undervisningsserie/økt er gjennomført. Hva er hensiktsmessig å utvikle og hvordan kan det gjøres?

Ressursgruppen for it’s:learning samarbeider for øyeblikket med faglærerne på emnet BSY240 Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke om å utvikle deres bruk av testverktøyet. Dette samarbeidet brukes som case.

Sett av datoene for de neste samlingene allerede nå: torsdag 20. oktober og onsdag 23. november fra kl.13.30 til 15.00 Temaene på forumene i oktober og november vil bli planlagt på bakgrunn av deltakerenes egne innspill og ønsker.

Forumet er åpent for alle forelesere og studenter og tar opp tema som er aktuelle i forhold til undervisning og læring.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (23.09.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Ressursgruppen for it’s:learning
SER PÅ IT´S LEARNING: Ressursgruppen for it’s:learning består av Dag Husebø, Roy Norås og Kjetil Dalseth. Her jobber de sammen med Ragnhild Michaelsen og Bjørg Frøysland Oftedal fra sykepleierutdanningen. På neste forumsamling vil ressursgruppa vise hvordan verktøyet kan brukes for å fremme studentenes læring.