Disputerer om kostnader for oljeutvinning i arktiske miljø


25. august disputerer Dina Kayrbekova for doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Hun forsvarer avhandlingen “Activity-Based Life-Cycle Cost Analysis – Design, Operation and Maintenance in Arctic Environment”.

Det arktiske klimaet påvirker levetidskostnadene for olje- og gassproduksjonsanlegg. I sin forskning belyser Dina Kayrbekova hvilke utfordringer dette gir. Hun gjør en evaluering av det at olje- og gassindustrien i dag benytter den konvensjonelle analysemetoden for levetidskostnader (life cycle cost analysis, fortkortet LCC). Kayrbekova mener det er behov for et mer tilpasset og forenklet støtteverktøy for beslutninger i ingeniørarbeid.

Sammenlikner kostnadssystemer
I sin avhandling gjør Kayrbekova en sammenlikning av et konvensjonelt og et ukonvensjonelt kostnadssystem, henholdsvis analysen for levetidskostnader og analysen for aktivitetsbaserte levetidskostnader (activity-based life cycle costing, forkortet AB-LCC).

I sin avhandling vurderer hun metoden for aktivitetsbaserte levetidskostnader som en alternativ metodologi for kostnadsvurdering. Når fasiliteter for olje- og gassproduksjon til bruk i arktiske miljøer skal designes, mener hun det er mer hensiktsmessig å ta i bruk denne metodologien enn å benytte analysen for levetidskostnader.

Finansiering
Doktorgradsarbeidet er finansiert av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU), Norges forskningsråd og EniNorge AS. Kayrbekova har vært tilknyttet doktorgradsprogrammet i offshoreteknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, UiS. Fra før av har hun master i petroleumsteknologi fra Kazakh British Technical University og bachelor i maskinfag fra Kazakh National Technical University.

Tid: Kl. 12.15, torsdag 25. august
Sted: UiS, Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør.
Prøveforelesning: Kl. 10.00 samme sted
Oppgitt emne for prøveforelesning: “Developing Operations and Maintenance Strategies under Challenging Operating Conditions”
Bedømmelseskomité:
1. Professor Uday Kumar, Luleå University, Sverige
2. Førsteamanuensis Ahmed Elamin Haroun, Sudan University of Science &
Technology (SUST), Sudan
3. Professor J.P. Liyanage, Universitetet i Stavanger (administrator)
Hovedveileder: Professor Tore Markeset, Universitetet i Stavanger
Leder av disputasen: Instituttleder Per Skjerpe, Institutt for konstruksjonsteknikk og
materialteknologi. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS

Både disputasen og prøveforelesningen er åpne for alle interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.


Sist oppdatert av (19.08.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Dina Kayrbekova
Dina Kayrbekova har vært tilknyttet doktorgradsprogrammet i offshoreteknologi.