Disputerer om trykkbalansert boring


21. juni disputerer Øyvind Breyholtz for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Han forsvarer avhandlingen ”Trykkbalansert boring: Forbedret trykkontroll ved bruk av modellprediktiv regulering”.

Etter hvert som det produseres olje og gass fra en bergartsformasjon, synker trykket i den. Et slikt fall kan medføre problemer når det skal bores nye brønner.

Ny boreteknologi
Trykkbalansert boring er en ny boreteknologi utviklet med tanke på å muliggjøre boring av brønner på steder hvor trykket er en utfordring ved bruk av tradisjonelle boreteknologier. Trykket i en brønn er tradisjonelt styrt av vekten til borevæsken og hastigheten på sirkulert borevæske. Ved trykkbalansert boring benyttes en ventil på returstrømmen, slik at trykket i brønnen kan kontrolleres mer nøyaktig ved justering av ventilåpningen. Innføring av moderne reguleringsteknikk i denne prosessen kan redusere antall uønskede hendelser fordi borepersonell får bedre kontroll over trykket enn når manuelle metoder tas i bruk.

Bruk av trykkbalansert boring kan bidra til å øke utvinningen på norsk sokkel. En forbedring av denne teknologien vil være viktig for utvinning i framtiden.

Finansiering
Doktorgradsprosjektet har fått støtte fra Forskningsrådets Petromaks-program og Statoil.

Øyvind Breyholtz (27) har vært tilknyttet Institutt for petroleumsteknologi ved UiS. Fra før av er han utdannet sivilingeniør ved NTNU. Breyholtz kommer fra Bergen. Han arbeider i dag som forsker ved IRIS (International Research Institute of Stavanger).

Tid: Kl. 12.15, 21. juni
Sted: UiS, Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør
Prøveforelesning: Kl. 10.00 samme sted
Oppgitt emne for prøveforelesning: “Challenges and possible solutions for drilling in arctic regions”
Bedømmelseskomité:
1. Dr. John L. Thorogood, selvstendig næringsdrivende, UK
2. Professor Lars Imsland, NTNU
3. Professor Kjell Kåre Fjelde, Universitetet i Stavanger
(administrator)
Hovedveileder: Professor Rune Time, Universitetet i Stavanger
Medveiledere:
Dr. Erlend H. Vefring, IRIS
Dr. Gerhard Nygaard, IRIS
Dr. John-Morten Godhavn, Statoil

Leder av disputasen: Professor Jann Rune Ursin, Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

Både disputasen og prøveforelesningen er åpne for alle interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig på biblioteket ved UiS.
 


Sist oppdatert av (15.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Øyvind Breyholtz
Bruk av trykkbalansert boring kan bidra til økt utvinning på norsk sokkel, understreker Øyvind Breyholtz.