Opprykk til professor


Ove Njå er tildelt personlig opprykk til professor i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Ove Njå er tilknyttet Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, og har vært ansatt ved Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger siden 2000. Han disputerte i 1998, og tema for doktorgraden var beredskapsplanlegging. Doktorgraden var et samarbeid mellom Høgskolen i Stavanger og Aalborg universitet. Njå fullførte master i materialteknologi med spesialisering i sikkerhetsteknologi ved Høgskolesenteret i Rogaland (nå UiS) i 1993. Masteroppgaven handlet om usikkerhet i risikoanalyser for bygge- og installasjonsfasen. Installasjoner på plattformen Sleipner A ble brukt som case i oppgaven.


Sist oppdatert av (04.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Ove Njå
Ove Njå