Invitasjon til allmøte ved TN tirsdag 26.10.10 klokka 12.15


Dekan inviterer til allmøte tirsdag 26.10.10 klokka 12:15 i rom E 101 for orientering om fakultetets status i forbindelse med Bofu- prosessen.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (20.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol