Foredrag om røntgen-synkrotronstråling


Onsdag, 6. oktober holder Philip Pattison foredrag om bruk av røntgen-synkrotronstråling.

Tittelen på foredraget er ”Synchrotron radiation – new instruments and new opportunities”. Foredragsholder Phillip Pattison er seniorforsker ved laboratoriet European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Røntgen-synkrotronstråling er et verktøy som benyttes innenfor et vidt spekter av fagfelt, blant annet fysikk, kjemi, biologi, geologi, arkeologi og medisin. Den siste tidens utvikling av både strålekilder og detektorer har gitt nye muligheter for studier av kondenserte faser i sin videste forstand.  

Foredraget finner sted på rom E-264 i Kjølv Egelands hus klokken 14.15 til 15.00, onsdag 6. oktober.

Det er åpent for alle ansatte ved UiS, og vil spesielt være av interesse for ansatte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Arkeologisk museum.


Sist oppdatert av (04.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Laboratoriet European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Foto: ESRF
Laboratoriet European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Foto: ESRF