Foreslå navn til Forskningsrådets priser


Forskningsrådet inviterer forskningsmiljøene til å foreslå kandidater til prisene for fremragende forskning og forskningsformidling.

Forskningsrådet deler årlig ut to priser, for fremragende forskning og forskningsformidling. Prisen for fremragende forskning er på én million kroner og gis til forskere som holder meget høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Formidlingsprisen er på 250.000 kroner og gis til forskere som utmerker seg med levende og nyskapende kommunikasjon fra eget fagfelt.

Hvem fortjener å få disse prisene i år? Forskningsmiljøene inviteres med dette til å foreslå kandidater. Forslaget må være fyldig begrunnet og dokumentert. Det sendes på papir til Forskningsrådet innen 25. juni.

Begge prisene kan gis til én eller flere forskere. I fjor gikk prisen for fremragende forskning til professor Nils Petter Gleditsch ved Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO). Prisen for fremragende forskningsformidling gikk til paleontolog Jørn Hurum, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Forskningsrådet oppfordrer særlig til flere forslag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Les mer om Forskningsrådets priser for fremragende forskning og forskningsformidling 

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (20.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskningsrådets logo