Vellykket CIAM Executive workshop


Centre for Industrial Asset Management (CIAM, Senter for Industriell teknologi og driftsledelse) samlet ledere innen "asset management" fra landbasert industri til en 'Executive workshop' torsdag.

Samlingen hadde flere hensikter:

  • å gi industripartnere en oppdatering på forhold i CIAM's omgivelser som er i endring, og som vil få betydning for fremtidig organisering og kompetanseutvikling i næringslivet
  • å definere begrepet "asset management" og de muligheter for økt verdiskaping som ligger i denne måten å arbeide og samarbeide på
  • å drøfte- og klarlegge behov for kompetanseutvikling hos industripartnere, samt aktuelle samarbeidsformer imellom.

- Suksess
I alt 24 deltakere var med på workshopen. Blant dem var tekniske, operasjonelle, logistikk-, personal- og økonomidirektører fra Skanem, Skretting og Kverneland, og seniorrådgivere og ledere fra Lyse, Aker Solutions og IBM.

- Arrangementet var en stor suksess og industrilederne viste betydelig vilje til å samarbeide med CIAM i framtiden. Workshopen viste tydelig hva framtiden er innen kunnskapsbaserte nettverk og viktigheten av å omforme felles, industrielle interesser til et effektivt arbeidsprogram.

Endring
Det ble holdt flere spesielle presentasjoner. Professor Jan Erik Karlsen holdt foredraget 'Utfordringer fra omgivelser i endring'.

Professor Jayantha P. Liyanage bidro med 'Industrial asset management: Breaking the 'code' to face the future'.

Thom Fosselie (DNV) snakket om 'Asset management offshore/landbasert industri: Hva kan vi lære av hverandre'.

 

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (01.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett av professor J.P. Liyanage
Professor Jayantha P. Liyanage er leder for CIAM.