Professor Helge Kragh om kosmologiens historie


Professor Helge Kragh, Universitetet i Århus, Danmark, held foredraget Det dynamiske univers: trekk av kosmologiens historie i det 20. århundre i seminar i naturvitenskap torsdag 7. mai kl. 14.15.

 Foredraget finn stad i rom A-204, Kjølv Egelands hus.

Om foredraget

Det fysiske verdensbildet har endra seg radikalt gjennom dei siste 100 år, frå Einsteins lukka univers til moderne oppfatningar om mørk energi og eit ”multivers” i staden for eit univers. I foredraget vil høgdepunkt i den nyere utviklinga av kosmologien bli drøfta i eit historisk perspektiv.

 Per A. Amundsen og Henning Knutsen ønskjer alle velkommen til seminaret.

 


Sist oppdatert av (05.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Boka Conceptions of Cosmos som Helge Kragh har gjeve ut.