Dekanvedtak kvotestipend


Fordeling av kvotestipend ved fakultetet for opptak til høsten 2009/2010 på internasjonale studieprogram.

 Sak 2009/311. 01.04.2009.

Bakgrunn
Kvoteplasser blir tildelt studenter fra samarbeidsinstitusjoner. Det faglige tilbudet skal fortrinnsvis være på høyere nivå, mastergrad eller PhD utdanning. Utdanningsprogrammene studentene blir tatt opp på skal være godkjente og en del av den normale studieporteføljen ved utdanningsinstitusjonen.

Forslag til fordeling av kvote stipend på instituttene ved TN for 2009/2010:

Institutt

Totalt antall stipend 2008

Sør

Øst

Ledige stipend høsten 2009 sør-plasser

Ledige stipend høsten 2009 øst-plasser

Forslag til fordelig for 2009 /2010

IKM

6

4

2

2

0

6

IMN

3

2

1

2

0

4

IDE

3

3

0

0

0

4

IPT

1

0

1

0

0

1

TOTALT 2008

13

9

4

4

0

15

Nye stipend høsten 2009

2

2

0

2

 

 

TOTALT 2009

15

11

4

6

0

15

Orientering:
Det er totalt 6 ledige stipend for skoleåret 2009/2010 - 2 nye tilførte stipend + 4 stipend der studenter avslutter sine studier våren 2009.
Fra høsten 2009 er det et nytt MAs tilbud ved IMN – Biological Chemistry – de har til nå ingen kvoteplasser og burde få tildelt noen nye stipend. Enviromental Engineering vil dermed måtte gi frå seg en av sine plasser, men instiuttet får tildelt en ny plass totalt.

 Computer Science har gode aktive avtaler med kinesiske universitet – og studentene som begynner ved IDE er allerede håndplukket av samarbeidsinstitusjonene. Dette bør fakultetet legge vekt på i tildelingen av kvote-  stipendene. 

 Fakultetet har også bedt om å få tildelt et ekstra stipend /omfordeling fra sentralt hold. Dersom vi får medhold i dette, ser vi det som naturlig at Enviromental Engineering vil få dette stipendet. (Nært samarbeid med Tulear på Madagskar, samt at de gir fra seg et stipend dette året )
 

Vedtak
Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsetter fordelingen av ledige og nye kvotestipend på internasjonale studieprogram i studieåret 2009/2010 som følger:

 IMN: 3 (2 til Biological Chemistry og 1 til Enviromental Engineering)

IDE: 1

IKM: 2 (Offshore Technology )

IPT: 0

Stavanger, 2.4.2009

Per Arne Bjørkum
Dekan     

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av (14.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol