Forlenget samarbeidsavtale mellom UiS og BP Norge


Universitetet i Stavanger (UiS) og BP Norge AS har forlenget en tre-årig samarbeidsavtale med en økonomisk ramme på kr 650.000,- pr. år.

Hensikten er å styrke undervisnings- og forskningsaktiviteter innen petroleumsgeologi og petroleumsteknolog med spesielt siktemål å støtte studentene. Avtalen gjelder frem til 31.12. 2011 og omfatter også utveksling av gjesteforelesere og ressurspersoner i de to organisasjonene.

I praksis innebærer avtalen at åtte doktorgradsarbeider kan støttes med inntil kr 50.000 per år, 15 masteroppgaver med inntil kr 10.000 per år; og studentsosiale tiltak støttes med kr 100.00 per år.

- BP har behov for tilgang på petroleumsingeniører selv i tider som er preget av internasjonal finanskrise, sier administrerende direktør i BP Norge AS, Trevor Garlick, om bakgrunnen for at BP har forlenget avtalen med UiS.

- Det er også viktig å opprettholde relasjoner med institusjoner i lokalsamfunnet. Samarbeidet med UiS gjør at vi får verdifulle kontakter innen forskning og undervisning slik at vi i fellesskap kan utvikle nye ideer, sier Trevor Garlick.

- Denne avtalen betyr en støtte til studenter som holder på med oppgaver på doktorgrads- og masternivå, kanskje spesielt rettet mot eksperimentelle problemstillinger, sier instituttleder Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknolog (IPT). I avtalen ligger også en støtte til studentgrupper som tar initiativ til at studentlivet og fellesskapet blant petroleumsstudentene skal blomstre ved UiS.

- Vi har hatt en tilsvarende avtale i tre år og forlenger den nå med tre nye år. Det har ført til en betydelig heving av studiekvaliteten, spesielt ved avslutning av graden, sier Svein M. Skjæveland.

 


Sist oppdatert av (30.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
BP Norge og UiS har forlenget samarbeidsavtale. Fra venstre foran: Instituttleder Svein M. Skjæveland, IPT, UiS, adm.dir. Trevor Garlick, BP Norge. Bak t.v.: Ingeniør bergmekanikk, Roar Flatebø, BP Norge, administrativ leder Terje Frøiland, IPT, UiS.