Dekanvedtak om oppretting av post.doc.stilling CORE


Oppretting av stilling som postdoktorstilling ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, og forskningssenteret CORE, innenfor fagområdet DNA reparasjon og mutagenese

 Fakultetet har pr 31.12.08 akkumulert opp en del midler som følge av vakanser/forsinkelse i tilsettinger i to postdoktor stillinger som er tildelt og finansiert av KD. Som et tiltak for å redusere andel akkumulerte midler, og for å støtte opp om forskningsaktiviteten ved CORE, har dekan, i samråd med ledergruppen på fakultetet, besluttet å tildele en ekstra postdotor stilling til IMN.

Stillingen er midlertidig i to år, og kan lyses ut med sikte på tilsetting i perioden fra og med juni 2009 til og med mai 2011. Stillingen kan ikke videreføres utover denne perioden.

Vedtak:
Dekan oppretter to-årig midlertidig stilling som postdoktor. Stillingen finansieres av akkumulerte øremerkede statlige midler fra vakante postdoktorstillinger på fakultetet.

Stillingen tildeles Institutt for matematikk og naturvitenskap, og vil faglig være tilknyttet forskningssenteret CORE, innenfor fagområdet DNA reparasjon og mutagenese.

 Midlene stilles til disposisjon fra om med 1. juni 2009 og frem til og med 31. mai 2011. Stillingen kan ikke videreføres utover denne periode.

 Per Arne Bjørkum     

dekan 

 


Sist oppdatert av (24.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol