Sigbjørn Hervik om relativitetsteorien


Professor Sigbjørn Hervik, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS, holder foredraget Universets fortid, fremtid og nåtid. Hva sier egentlig relativitetsteorien om dette, torsdag 12. mars kl. 14.15.

Seminaret finner sted i rom A-204, Kjølv Egelands hus.

Om foredraget

Studiet av universet bygger både på observasjoner og teoretiske beregninger. Alle har kanskje sett flotte bilder fra, for eksempel, NASA, som viser galakser, galaksehoper og superhoper, som befinner seg meget langt borte. Men for å studere universet trenger vi også å benytte oss av teoretiske beregninger. Disse beregningene baserer seg på Einsteins berømte relativitetsteori.

I dette seminaret vil det bli lagt vekt på samspillet mellom observasjoner og teori i studiet av universet. Dessuten blir det diskutert hva relativitetsteorien sier om universets fortid og om universets fremtid.

Per A. Amundsen

Henning Knutsen

 

 


Sist oppdatert av Egil Rugland (10.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol