Forelesning om matematiske grunnlag for industriroboter


Førsteamanuensis Kristian Thorsen, UiS, holder torsdag 4. oktober foredrag om "Mathematical foundations for industrial robots".

Dette er det fjerde foredraget i rekken “The future is now – Shaping our world with science and maths”, arrangert av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. 

Forelesningene er spredt ut over hele semesteret og er åpne for alle, men primært rettet mot ansatte og studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet

Tid: Torsdag 4. oktober klokken 16:15
Sted: KE E-354


Sist oppdatert av Mari Løvås (02.10.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Plakat for arrangementet