Forelesning om bitcoin og blockchains


Professor Hein Meling, UiS, holder torsdag 13. september foredrag om "The future is now - bitcoin and blockchains".

Dette er det tredje foredraget i rekken “The future is now – Shaping our world with science and maths”, arrangert av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. 

Forelesningene er spredt ut over hele semesteret og er åpne for alle, men primært rettet mot ansatte og studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet

Tid: Torsdag 13. september klokken 16:15
Sted: KE E-354


Sist oppdatert av Mari Løvås (12.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Plakat for arrangementet