Søk om stipendiatstilling innen helseteknologi


Prosjekter som forsker på helseteknologi kan nå søke om å få tildelt en ny ph.d.-stilling. Kriteriet er veiledere fra både Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet (TN) og Det helsevitenskapelige fakultet (HV).

Det helsevitenskapelige fakultet ved nyopprettede Forskningsnettverk for helse og teknologi, har fått en treårig rekrutteringsstilling innen helseteknologi. Stillingen skal styrke forskningen i koblingen mellom teknologi og helse. Stillingen skal være et tett samarbeid med TN. Stillingen tildeles i en periode til helsefakultetet og fordeles på nytt om tre år til andre strategiske satsinger ved UiS.

Strategiske føringer for Forskningsnettverk for helse og teknologi vil ligge til grunn for tildeling av stillingen og gjøres i samråd med styringsgruppen. Prosjektet som får tildelt stillingen må snarest lyse den ut i henhold til krav om offentlig kunngjøring.

En kortfattet prosjektbeskrivelse (max 10 sider), støttebrev fra veiledere (inkl. cv), aktuelle samarbeidspartnere samt deres rolle kan sendes til førsteamanuensis i biomedisin Hanne Røland Hagland, som leder forskningsnettverket, innen 20. oktober.


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (12.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Helseteknologi
Forskningsprosjekter innen helseteknologi kan søke om en treårig stipendiatstilling. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)