UiS inngår avtale med kinesiske Harbin Engineering University


Universitetet i Stavanger (UiS) inngikk den 7. august en avtale om forskningssamarbeid og studentutveksling med Harbin Engineering University (HEU) i Kina.

Prorektor Dag Husebø undertegnet avtalen på vegne av UiS, og ser på samarbeidet som svært viktig for framtiden.

-  Dette samarbeidet er særdeles interessant og viktig med tanke på Det teknisk- naturvitenskapelige fakultets satsing på hav- og marinteknologi, sier han.

Med på reisen til Harbin var også professor i materialteknologi og marine operasjoner, Muk Chen Ong, og postdoktor Lin Li, begge ansatt ved TekNats Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.

Ifølge professor Ong har HEU et særlig sterkt fagmiljø innen offshorevirksomhet og maskinkonstruksjon. Byen Harbin ligger nordøst for Beijing, og har solide ingeniørfaglige tradisjoner.

-  Jeg er veldig glad for at vi har fått til denne avtalen, og for at alt ligger til rette for gode faglige samarbeidsmuligheter på begge sider framover, sier Ong. Han legger også vekt på muligheten for studentutveksling.

-  Gjennom et utvekslingsopphold i Harbin kan studentene - i tillegg til å lære seg kinesiske bygg- og maskintradisjoner -  tilegne seg verdifulle språk- og kulturkunnskaper. Det kan gi fortrinn i et arbeidsmarked som blir stadig tettere koblet til Kina, sier han.

Innovasjonsselskapet Validé, der UiS er en av eierne, deltok også på reisen. Administrerende direktør Anne Cathrin Østebø og Matyas Kolsofszki, direktør for lisensiering og intellektuelle rettigheter, undertegnet en lisensavtale med HEUs skipsbyggingsfakultet. Avtalen omfatter modellering, utprøving og kommersialisering av patenter på nye tekniske løsninger i oppdrettsnæringen.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (17.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
UiS og HEU signerer samarbeidsavtale.
Prodekan Shimei Zhang ved HEU og prorektor Dag Husebø ved UiS signerer samarbeidsavtalen.