Bedre beslutninger i boreoperasjoner


Den 15. juni tok Svitlana Rasheva doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Tema for avhandlingen «Learning Models for Sequential Drilling and Data Acquisition Decisions» er hvordan strategiske modeller for datainnsamling og –analyse kan bedre kvaliteten i beslutningsprosessene knyttet til boreoperasjoner i petroleumsindustrien.  Prøveforelesningen hadde tittelen «Fields of the Future». 

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet var professor Reidar Brumer Bratvold.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (02.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol