Referat fakultetsrådsmøte 2. desember 2008


Her er referatet fra fakultetsrådets møte 2. desember 2008

UNIVERSITETET I STAVANGER

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

 

2.12.2008

 REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET

 Møte nr:: 04/08

Sted: D-303

Dato: 02.12.2008

Tidsrom: 10.00 -11.30

 Til stede:

Medlemmer:

Per Arne Bjørkum, dekan/leder

Randi Storhaug, adm. rep.      

Mohamad Osman, vit.rep. IMN

Ståle Freyer, tek.rep., IDE lab

Runar Bøe, vit.rep., IPT

Arne Rettedal, vit.rep., IDE

Vidar Hansen, vit.rep., IKM (kom 10.15, under behandling av sak 29)

Therese T. Holth, stud.rep.

Kristian Thorsen, stud.rep

Aage Lærdal, ekstern rep.

Andre:

Gro Sokn

Tore Wiig

Hans J. Fevang, inst.leder, IØRP

Sekretariat:

Nina H. Stava, fak.adm. referent

 

Meldt forfall:

Ivar Walde, ekst.rep.

Leroy Tonning, IØRP

Anders Langeland, IØRP

Katrine van Raaij, IKM

Merete Madland, IPT

 FR 26/08        

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner innkalling og saksliste.

 FR 27/08        

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner

referat fra møtet 28.10. 2008.

FR 28/08        

Handlingsplan 2009-2011

Det ble av dekan orientert om behandling av fakultetets handlingsplan i universitetsstyrets møte den 27.11.08. Her ble det bl.a. etterlyst en nærmere presisering av faglige prioriteringer fra fakultetet. Handlingsplanen må derfor bearbeides og skal presenteres for styret igjen våren/sommeren 2009.

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar handlingsplan 2009-2011

til orientering.

FR 29/08        

Virksomhetsmål og planer 2009

 Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar virksomhetsmål og planer

2009 til orientering.

 FR 30/08        

Budsjett 2009 – Forslag til fordeling

 Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler følgende fordeling

av statlig finansiering for 2009 godkjent:

 

Institutt

Ramme 2009

Til disp drift eks lønn

IMN

 kr         30 202

 kr      1 357

IØRP

 kr         14 634

 kr      1 164

IDE

 kr         20 307

 kr         571

IKM

 kr         25 136

 kr      1 246

IPT

 kr         26 042

 kr      2 122

TN-fak/adm

 kr         14 473

 

OH CORE

 kr           1 754

 

OH CIAM

 kr              277

 

TN

 kr       132 824

 kr      6 459

 

                           

FR 31/08        

Dekanvedtak

Ny rutine for eksamensplanlegging ved fakultetet

Handlingsplan 2009-2011

Vedtak:

Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar dekanvedtakene til orientering.

 FR 32/08: Orienteringssaker 

Tore Wiig orienterte muntlig fra styremøtet i UiS torsdag 27.11.08.

FR 33/08: Eventuelt

Ingen saker meldt, men ett spørsmål stilt fra vitenskapelig representant Mohamad Osman, vedrørende kontinuasjonseksamen. Samt en kommentar fra samme representant knyttet til HMS og rollen til verneombud ved UiS.

 04.12.2008

 Per Arne Bjørkum

Dekan/ leder av fakultetsrådet TN


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol