Allmøte


Allmøte for ansatte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. 22. juni 2018, Kl. 09:00 til 11:00 i Strandhuset på Ølberg.

Vi oppfordrer dere til samkjøring.

AGENDA:

  • Velkommen og innledning ved dekan
  • Organisasjonsutvikling – status og videre arbeid med organisering av teknisk fagstøtte – ved dekan
  • Studieporteføljeutvikling fremover – ved prodekan utdanning
  • Strategisk forskning – status og videre arbeid i sentre, nettverk, programområder – ved prodekan forskning
  • Campusutvikling – status og plan videre – ved fakultetsdirektør

Presentasjonene vil være på norsk.

Lunsj kl. 12:00.

Ta med gode klær og sko - benytt anledning til en tur på Ølbergstranden med gode kollegaer.

Påmelding innen 15. juni til nina.h.stava@uis.no


Sist oppdatert av Mari Løvås (28.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol