Bør det innføres beregningsorienterte elementer i alle realfag?


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet inviterte 3. mai til workshop med tema “Computing in Science Education - besøk av CCSE/UiO”

– Det er veldig nyttig å få innspill fra andre miljø, sa Helge Bøvik Larsen, prodekan for forskning, da han ønsket velkommen til workshop, 3. mai.

Professor Anders Malthe-Sørenssen var på besøk fra Center for Computing in Science Education(CCSE), som er senter for fremragende utdanning (SFU) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

CCSE jobber med å fornye utdanningene ved av å integrere numeriske beregninger i fagene. Ved å bruke beregninger tror han studentene vil få et bedre læringsutbytte av fagene: 

– Jeg ønsker meg studenter som kan alt det jeg skulle ønske de kunne, men hvordan går vi fram for å gjøre studentene mer kompetente? 

Verktøy og læremiddel

Mens PC og digitale verktøy blir en mer og mer integrert del av hverdagen er mange av lærebøkene i realfag skrevet for flere tiår siden. Malthe-Sørenssen mener det er viktig å bruke programmering (koding) i tillegg som verktøy og læremiddel i realfagene. 

– Programmering bør bli en naturlig del av det å være, for eksempel, en biolog, sa han. 

Poenget er ikke å utdanne flere informatikere, men å gi alle som studerer realfag en egen kompetanse innen informatikk.

– Når du skriver program blir det veldig tydelig hva du kan og, på den andre siden, hva du ikke kan, sa han. 

Han har også avdekket noen problemer med å kombinere informatikk med andre fag: 

– Det kan være utfordrende å få fagfolk fra ulike disipliner til å snakke sammen. Det er viktig å lage oppgaver og øvelser som passer for hvert emne, og det krever et godt samarbeid mellom de ulike faggruppene, sa han.  

Lærer av studentene

For å skape endring har CCSE tatt i bruk flere virkemidler, også studentene selv. 

– Denne satsingen er innebygget i fakultetets strategi. I tillegg bruker vi studenter til å utvikle kursene videre, sa han. 

En god dialog med studentene er viktig for at de skal forstå hvorfor programmering er relevant for emnene de studerer. En annen problemstilling Malthe-Sørenssen må ta stilling til er hvordan de skal håndtere studenter som har varierte ferdigheter og kunnskap innen matematikk. 

Han viste til tre konkrete råd for å integrere beregninger i realfagene: 

  • Det må tilpasses studenter med ulikt nivå og bakgrunn
  • Få med kollegiet
  • Må lage gode pedagogiske opplegg

 

Innspill fra UiS

Etter presentasjonen fra CCSE kom representanter fra det teknisk-naturvitenskapelige fakultet med sine innspill. Tom Ryen, instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknologi presenterte under tittelen: Computing in science education – Noe for oss på TN/UiS? Status ved TN – hva har vi av programmering ved TN per i dag.  Han presiserte nødvendigheten av å være bevisstehvilke verktøy som tas i bruk. 

– Digital kompetanse blir mer og mer viktig, og det er viktig at vi velger gode verktøy, sa Ryen.  

Professor Aksel Hiorth presenterte planer for å lage et nytt masterprogram innen «Computational Engineering», med hovedvekt på modellering. 

– Her vil studentene lære å løse reelle problemstillinger innen en rekke ulike fagområder ved bruk av basiskunnskap og evnen til å modellere, sa han.  

Professor Anders Tranberg delte sin tanker rundt temaet Computing in Maths and Physics: Why, what and when?Han pekte på viktigheten i å sikre et godt læringsutbytte, og at de digitale verktøyene ikke bare skal være en snarvei til målet. 

 


Sist oppdatert av Mari Løvås (04.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Professor Anders Malthe-Sørenssen, UiO, jobber med å fornye utdanningene ved av å integrere numeriske beregninger i fagene.
Professor Anders Malthe-Sørenssen, UiO, jobber med å fornye utdanningene ved av å integrere numeriske beregninger i fagene.