Velkommen til studentpresentasjoner fra Byplanlegging


Studenter fra emnene ’Counter-terrorism measures in urban areas’ og ’Sustainable city regions’ skal presentere sine funn 17. april. Alle er velkomne til å høre presentasjonene, og delta i diskusjon rundt funnene som er gjort.

17. april skal masterstudentene fra Byplanlegging presentere sine funn fra emnene ’Counter-terrorism measures in urban areas’ og ’Sustainable city regions’. Presentasjonene går under overskriften Safe and sustainable university & hospital campus – og tar for seg hvordan man på best mulig måte kan lage trygge og bærekraftige bymiljø- og regioner. Studentene har blant annet vært på studietur til Manchester og sett tre universiteters tiltak for bærekraft og trygghet. 

Presentasjonen holdes 17. april fra 12.30-15.15 i Kjølv Egelands hus, rom E-164. 


Sist oppdatert av Mari Løvås (11.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol