Gjennomgår rutiner etter øyeskade


Alt arbeid som involverer laser ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi stoppes inntil videre, etter at en ansatt har fått en øyeskade.

En ansatt ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi har fått påvist permanent øyeskade etter å ha brukt feil type vernebriller i arbeid med laser.

Fremover vil det bli tatt en nøye gjennomgang av prosedyrer, opplæring og type verneutstyr for å bedre HMS-rutinene ved instituttet og sikre at slike hendelser ikke skjer igjen.


Sist oppdatert av Mari Løvås (12.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol