Kontaktpersoner bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)


Oversikt over AØV-ressurser innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), dedikert til fakultetet og fakultetets institutter.

Oversikt over AØV-ressurser innenfor BOA for TN og instituttene ved TN.


Sist oppdatert av Mari Løvås (08.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol