Studieprogramlederne ved TN er på plass


Studieprogramlederen har ansvar for løpende koordinering, kvalitetssikring og –utvikling av studiet. Det formelle ansvaret for hvert studium vil fortsatt ligge hos instituttleder, men de daglige oppgavene ivaretas av studieprogramleder.

– Det er veldig gledelig at vi nå har fått på plass alle studieprogramlederne ved fakultetet, sier dekan Øystein Lund Bø.

Han stoler på at de som har blitt tildelt rollen tar den på alvor.

– Dette er personer jeg vet er engasjert i studiekvalitet og som kommer til å gjøre en god jobb, sier han.

Han håper rollen som studieprogramleder er med på å bidra til at læringsmiljøet ved fakultetet blir så godt som mulig.

– Studieprogramlederen skal sette tydelige krav til kvalitet og innhold i studiene, sier Bø.

Les mer om rollen som studieprogramleder her

 

Her er studieprogramlederne ved TN:

ISØP:

Master i Industriell økonomi
5årig master i Industriell økonomi: Atle Øglend

Master i Byplanlegging
5-årig master i Byplanlegging
Bygg, spesialisering i Byplanlegging: Daniela Müller-Eie

Master i Risikostyring: Roger Flage

Master i Teknisk samfunnssikkerhet: Ove Njå

Master i Samfunnssikkerhet: Henrik Kvadsheim

EVU-master i risikostyring og sikkerhetsledelse: Lillian Stene (Ove Njå, Roger Flage, Henrik Kvadsheim)

 

IDE:

Data: Frem til 01.07.2018: Terje Kårstad
Fra 01.07.2018: Tomasz Wiktorski

Elektro: Tormod Drengstig

 

IMBM:

Bachelorprogram i Bygg- spesialisering i konstruksjonsteknikk: Sudath Siriwardane

Bachelorprogram i Maskin: Dimitrios Pavlou

Bachelorprogram i Maskin, y-veien: Dimitrios Pavlou

Masterprogram i Konstruksjoner og materialer, spesialisering i byggkonstruksjoner: Sudath Siriwardane

Masterprogram i Konstruksjoner og materialer, spesialisering i offshorekonstruksjoner: Sudath Siriwardane

Masterprogram i Konstruksjoner og materialer, spesialisering i maskinkonstruksjoner: Dimitrios Pavlou

Masterprogram i Konstruksjoner og materialer, spesialisering i fornybar energi: Dimitrios Pavlou

Masterprogram i Offshore Field Development Technology (Double degree with Gubkin): Dimitrios Pavlou

Masterprogram i Marin og offshoreteknologi: Muk Chen Ong

Masterprogram i Industriell teknologi og driftsledelse, spesialisering i teknisk og operasjonell integritet: Jayantha Prasanna Liyanage

Masterprogram i Industriell teknologi og driftsledelse, spesialisering i Innovasjon og entreprenørskap: Jayantha Prasanna Liyanage

Doktorprogram i Offshoreteknologi, område bygg og offshore konstruksjoner: Sudath Siriwardane

Doktorprogram i Offshoreteknologi, område maskin og materialer: Dimitrios Pavlou

Doktorprogram i Offshoreteknologi, område marin og subseateknologi: Muk Chen Ong

Doktorprogram i Offshoreteknologi, område industriell teknologi og driftsledelse: Jayantha Prasanna Liyanage

 

IEP:
Petroleumsteknologi: Zhixin Yu

 

IER:
Geologi: Alejandro Escalona Varela

 

IMF:
Matematikk og fysikk: Anders Tranberg

 

IKBM:
Biologisk kjemi: Cathrine Lillo

Kjemi og miljø: Roald Kommedal

 


Sist oppdatert av Mari Løvås (23.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av dekan ved TN, Øystein Lund Bø
Dekan ved TN, Øystein Lund Bø, sier at studieprogramlederne skal sette tydelige krav til kvaliteten i studiene som tilbys ved fakultetet.